NOVÁ DIMENZE
VE SVĚTĚ NEREZOVÉ OCELI

Společnost

Prodej nerezových materialů na území České republiky se začal rychle rozvíjet počátkem devadesátých let, kdy jak stávající, tak nově založené průmyslové podniky musely rychle reagovat na změněné potřeby domácího trhu a na nové požadavky zahraničních investorů. Tato nově vzniklá situace vedla začátkem roku 1992 k založení společnosti Italinox se sídlem v Praze. V roce 1993 byla firma reorganizována, bylo založeno další prodejní středisko v Blučině u Brna

a založena firma Italinox Slovakia, která také využívá služeb servisního centra. V následujících letech se pozice Italinoxu v distribuční síti korozivzdorných ocelí upevnila natolik, že firma v roce 1997 přesunula své sídlo do nově postaveného servisně-prodejního areálu v průmyslové oblasti Říčany-Jažlovice. K dalšímu prohlubování a zkvalitnění vztahu dodavatel-zákazník, jak v sortimentní skladbě nabízených nerezových materialů,

tak v oblasti servisních služeb, přispěla výstavba nového prodejního areálu v Popůvkách u Brna /nahradil středisko v Blučině/ a otevření dalšího prodejního místa v Průmyslovém centru v Ostravě-Kunčičkách. Základem úspěšnosti firmy byla od samého začátku úzká spolupráce s výrobně obchodním centrem Acciai Vender v Itálii a dále přímé kontakty s evropskými a světovými ocelárnami.

společnost


Všechna práva vyhrazena Italinox © 2020
Praha: Zděbradská 58/59, 251 01 Říčany - Jažlovice. E-mail: obchod.praha@italinox.cz, tel.: 323 628 222
Brno: Vintrovna 19, 664 41 Brno - Popůvky. E-mail: obchod.morava@italinox.cz, tel.: 532 280 111
Ostrava: Vratimovská 11/624, 718 00 Ostrava - Kunčičky. E-mail: obchod.ostrava@italinox.cz, tel.: 595 626 800
POMOZTE DOBRÉ VĚCI