NOVÁ DIMENZE
VE SVĚTĚ NEREZOVÉ OCELI

CHARAKTERISTIKA KOROZIVZDORNÝCH MATERIÁLŮ A ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ, ZPRACOVÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ A MOŽNÉ KOROZI

Základním typem je chrom-niklová austenitická ocel AISI 304 (1.4301) hovorově se také nazývá „potravinářská“. Jedná se o nejvíce rozšířenou a používanou korozivzdornou ocel na trhu, která má nízký obsah uhlíku a tak je dobře svařitelná. Má velmi dobrou tažnost za studena. Při tváření se může zpevňovat. Dobře se ohýbá a ohraňuje. Ocel je velmi dobře leštitelná a odolává teplotám do 300-350°C. Obrobitelnost není dobrá, ale obrábět se dá při použití ostře nabroušených nástrojů. Ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám a slabým organickým i anorganickým kyselinám. Odolává povětrnostním vlivům mimo přímořských oblastí nebo mimo prostředí, kde je vyšší koncentrace agresivních chemických látek. Má široké spektrum použití. Používá se v potravinářském průmyslu, chemickém průmyslu, mlékárenském průmyslu, pivovarnickém průmyslu, ve vinařském průmyslu i ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Významný je i její podíl v architektuře a designu, v oblasti konstrukce motorových vozidel, pro předměty a zařízení pro domácnost, pro zdravotnická zařízení a nástroje včetně chirurgických nástrojů, pro výrobu uměleckých předmětů a šperků, pro výrobu velkokuchyňských i bytových kuchyňských spotřebičů a vybavení včetně výčepních zařízení.

AISI 304L (1.4306) má extrémně nízký obsah uhlíku, což vede ke zvýšené odolnosti proti mezikrystalové korozi. Má také mírně zvýšený obsah niklu. Materiál je dobře svařitelný, dobře se tváří a ohýbá za studena a je dobře leštitelný. Odolává teplotám do 350°C. Je hůře obrobitelný, ale obrábět se dá. Její použití je často v místech, kde základní jakost AISI 304 z pohledu antikorozní odolnosti nestačí a je potřeba mírně odolnější materiál proti mezikrystalové i plošné korozi. I možnost tváření za studena je proti jakosti AISI 304 mírně lepší. Pozor na záměnu s jakostí 1.4307, která se často používá také jako ekvivalent k jakosti AISI 304L, 1.4307 se více blíží jakosti AISI 304(1.4301) ve všech výše uvedených vlastnostech i složení, ale má také proti této jakosti velmi nízký obsah uhlíku. Její použití je podobné jako u jakosti AISI 304L.

AISI 303 (1.4305) hovorově se také nazývá „automatová“, která je za účelem dobré obrobitelnosti legována sírou, aby bylo umožněno zpracování na CNC automatech. Z důvodu vyššího obsahu síry je mírně snížena odolnost proti korozi a mírně se zhoršují mechanické vlastnosti. Je obtížně svařitelná.

AISI 321 ( 1.4541) Austenitická, chromniklová ocel, která je stabilizována titanem. Po svařování je odolná proti mezikrystalové korozi bez dodatečné tepelné úpravy a to i u silnějších rozměrů. Pro tlakové nádoby je ocel schválena do 400 °C, jako ocel odolnou proti okujení při oxidaci vzduchem se dá použít do teploty 800°C. Svařitelnost elektrickým obloukem je dobrá při použití všech metod svařování. Nelze použít svařování plamenem. Z důvodu přísady titanu nelze tuto ocel vyleštit do vysokého lesku. Tvárnost hlubokým tažením, ohraňováním a zakružováním je dobrá. Materiály v jakosti AISI 321 jsou hůře obrobitelné, ale obrábět se dají se dají s použitím kvalitních nástrojů. Použití je podobné jako u jakosti AISI 304. Tento materiál je obzvláště vhodný pro konstrukce s tloušťkou materiálu přesahujícími 6 mm, které nemohou být po svařování tepelně upraveny. Ze srovnatelně vyšší meze kluzu v tahu proti jakosti AISI 304 vyplývají také výhody u mechanicky více namáhaných přístrojů, konstrukčních dílů a spojovacích prvků. Používá se ve farmaceutickém, chemickém a energetickém průmyslu.

AISI 316L (1.4404) kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel s nízkým obsahem uhlíku do 0,03.

Je vysoce odolná proti koncentrovaným kyselinám jak organickým, tak i anorganickým, samozřejmě při dodržení nižší koncentrace a při střední úrovni teplot. Má výrazně zvýšenou odolnost proti všem typům koroze. Tato jakost má mírný sklon k důlkové korozi způsobené pnutím v roztocích chlóru. Je velmi dobře svařitelná a leštitelná. Její výhodou je, že po svařování si ocel zachovává svou vysokou odolnost proti mezikrystalové korozi. Materiál AISI 316L se vyznačuje velice dobrými mechanickými vlastnostmi při lisování, ohýbání a tažení. Tato ocel se často používá v chemickém průmyslu, v zařízeních pro styk s mořskou vodou a pro výrobu bazénových doplňků a technologií.

AISI 316Ti (1.4571) kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel, která je stabilizovaná přísadou titanu. Díky přísadě molybdenu má vyšší odolnost proti roztokům kyselin, zabraňuje vzniku rizika hluboké místní koroze a má vyšší mez kluzu i pevnosti. V důsledku stabilizace titanem není po svařování silnějších materiálů zapotřebí žádná tepelná úprava. Svařitelnost elektrickým obloukem je dobrá při použití všech metod svařování. Nelze svařovat plamenem. Díky pŕítomnosti titanu nelze tuto ocel leštit do vysokého lesku. Materiál AISI 316Ti se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi při lisování, ohýbání a tažení.

Žáruvzdorné oceli AISI 309 (1.4828), AISI 309 S (1.4833) Jsou odolné proti oxidaci vzduchem až do teploty 1000°C. V jiném prostředí může však nejvyšší teplota použití klesnout až na 800°C. Jsou dobře svařitelné. Obrobitelnost je na slušné úrovni. Jsou náchylné na vznik mezikrystalové koroze v oblasti sváru, pokud je průvar sváru vyšší než 3 mm. Mohou se ohýbat za studena, ale při tváření za studena mají sklon k zpevňování. Při použití v oblasti teplot 600 - 950°C oceli křehnou. Oceli jsou nemagnetické, ale při působení vysoké teploty se často objeví zbytkový magnetizmus.

Žáruvzdorné oceli AISI 310 a AISI 310S (1.4845) jsou odolné proti oxidaci vzduchem až do teploty 1050°C. V jiném prostředí může nejvyšší teplota použití klesnout až na 850°C. Jsou dobře svařitelné. Obrobitelnost je obtížná. Bez nutnosti žíhat může být hloubka sváru až 6 mm. Dají se ohýbat za studena, ale při tváření za studena mají sklon k zpevňování. Při použití v oblasti teplot 600 - 950°C oceli křehnou. Oceli jsou nemagnetické.

AUSTENITICKO - FERITICKÉ (DUPLEXNÍ) KOROZIVZDORNÉ OCELI.
Duplexní oceli mají lepší mechanické vlastnosti a vyšší korozní odolnost než většina běžných feritických a austenitických ocelí. Slovo „duplex“ popisuje mikrostrukturu oceli, která obsahuje přibližně 50% feritu a 50% austenitu. Typické složení většiny duplexních ocelí je 22 – 23% chrómu, 4,5 – 6,5 % niklu a 2,5 – 3,5 % molybdenu. Typickým představitelem duplexních ocelí je jakost AISI 317LN (1.4462). U duplexní oceli lze dosáhnout vyšší meze kluzu, zhruba 400 – 500 MPa. Ocel má dostatečnou houževnatost. Oproti jakosti AISI 304/304L má lepší odolnost proti korozi pod napětím a dvojnásobnou mez kluzu. S využitím vyšší pevnosti je možné uspořit určitou hmotnost konstrukce a tím dosáhnout snížení nákladů. Při legování molybdenem, mědí, eventuálně dusíkem lze dosáhnou vyšší korozní odolnosti proti mezikrystalové, bodové a štěrbinové korozi, a tím lze tento materiál použít v agresivních prostředích kyseliny sírové a fosforečné, mořské vody a v chloridech. Při zvýšených teplotách mezi 700 až 1000 °C, dochází k vytvrzování a tedy i křehnutí. Ke stárnutí oceli dochází při dlouhodobém zatížení v rozmezí teplot 350 až 550 °C (ocel také křehne). Použití duplexních ocelí se rozšiřuje a začínají nahrazovat austenitické oceli používané pro různé aplikace v chemickém, jaderném a petrochemickém průmyslu.

Popisy materiálů mají pouze informativní charakter.


Všechna práva vyhrazena Italinox © 2020
Praha: Zděbradská 58/59, 251 01 Říčany - Jažlovice. E-mail: obchod.praha@italinox.cz, tel.: 323 628 222
Brno: Vintrovna 19, 664 41 Brno - Popůvky. E-mail: obchod.morava@italinox.cz, tel.: 532 280 111
Ostrava: Vratimovská 11/624, 718 00 Ostrava - Kunčičky. E-mail: obchod.ostrava@italinox.cz, tel.: 595 626 800
POMOZTE DOBRÉ VĚCI