NOVÁ DIMENZE
VE SVĚTĚ NEREZOVÉ OCELI
Pomozte

V Praze, dne 23. září 2015

Vážení partneři,

mnohokrát jsme se ptali sami sebe, jak se můžeme my podnikatelé účastnit v hlavní roli jednoho z největších existujících problémů: rakoviny.
My, co se každý den staráme o ceny, kvalitu výrobků, finance, ekonomiku, zaměstnance, se jednoho rána můžeme probudit bezmocní s onemocněním, které naše peníze nevyřeší!
My, co řídíme velké nebo malé podniky, nemůžeme nic přímo vykonat. Můžeme ale pomoci těm, co mají schopnosti, houževnatost, inteligenci pro hledání, objevování a zkoušení systémů a metod pro zdolání tohoto nepřítele.

Mezi mnoha výzkumnými ústavy existuje jedno excelentní pracoviště. Tím je Laboratoř imunoterapie vedená Dr. Lucou Vannuccim, jež je součástí Ústavu mikrobiologie Akademie věd České republiky.
V rámci svých aktivit tato laboratoř dokončuje výzkum ohledně včasné diagnózy změn, které podporují rozvoj nádoru v těle, a způsobu léčby, prováděné skrze působení na imunitní systém za využití, v podstatě, samoléčící schopnosti organismu.
Jde o nesmírně ambiciózní projekt, který by mohl přinést nový způsob chápání léčby tohoto onemocnění a obnovit, zejména v případě nádorů, efektivní lokální a systémovou imunitní odezvu.

My, ze společnosti Italinox s.r.o. vyzýváme všechny naše obchodní, finanční i konkurenční partnery a přátele ke společnému úsilí o to, aby tento výzkum mohl být dokončen, a tímto přispět k záchraně mnoha lidských životů. V neposlední řadě můžeme, tímto, pomoci zvýšit prestiž České republiky v oblasti vědy a výzkumu.

Kvůli zachování transparentnosti a vzhledem k tomu, že Mikrobiologický ústav je veřejný subjekt, je před odesláním finančního daru nezbytné podepsat darovací smlouvu. Tu naleznete přiloženou k tomuto dopisu, je nutné ji pořídit ve dvou vyhotoveních, podepsat a oba originály dále zaslat na adresu:

Mikrobiologický ústav AV ĆR, v.v.i. Laboratoř imunoterapie Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20

Poté, co obdržíte kopii darovací smlouvy podepsanou ředitelkou ústavu můžete zaslat finanční dar.
Finanční dar je náklad daňově uznatelný a podepsaná smlouva a bankovní potvrzení jsou dokumenty dokládající tuto skutečnost.
Jak je uvedeno ve smlouvě, zašlete prosím váš příspěvek, který předpokládáme, že bude velkorysý, na adresu:

Komerční Banka a.s. Praha 1, běžný účet č. 2855550277/0100 vedený pro:
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, Praha 4, PSČ 142 20
Pozn.: Pro Laboratoř 156 imunoterapie

Pro více informací, prosím navštivte stránku: http://mbucas.cz/en/research/immunology/laboratory-of-immunotherapy/

Děkujeme Vám za vaši srdečnost a velkorysost

Lubomír Slezák M.Grazia Tai Chiuan Ching
Jednatel společnosti Italinox s.r.o. Prokurista společnosti Italinox s.r.o.

Smlouva ke stazeni

Všechna práva vyhrazena Italinox © 2020
Praha: Zděbradská 58/59, 251 01 Říčany - Jažlovice. E-mail: obchod.praha@italinox.cz, tel.: 323 628 222
Brno: Vintrovna 19, 664 41 Brno - Popůvky. E-mail: obchod.morava@italinox.cz, tel.: 532 280 111
Ostrava: Vratimovská 11/624, 718 00 Ostrava - Kunčičky. E-mail: obchod.ostrava@italinox.cz, tel.: 595 626 800
POMOZTE DOBRÉ VĚCI